Βόριο στη λίπανση της ελιάς


Γνωρίζετε ότι η λίπανση της ελιάς πρέπει να περιέχει και βόριο. Η επιτυχία, για τη λίπανση της ελιάς, κρύβεται στις λεπτομέρειες.
Εκτός από τα δημοφιλή θρεπτικά μακροστοιχεία (άζωτο, φώσφορο και κάλιο) σημαντικό ρόλο στις καλλιέργειες διαδραματίζουν και τα μικροστοιχεία ή ιχνοστοιχεία όπως βόριο, μαγνήσιο, ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος.  Το βόριο είναι ένα κρίσιμο μικροστοιχείο το οποίο συντελεί σημαντικά στα στάδια της άνθησης, καρπόδεσης και γενικά στη συνολική παραγωγή της ελιάς. Έλλειψη Βορίου  παρατηρείται τόσο σε νεαρά όσο και σε αιωνόβια ελαιόδεντρα κι εμφανίζονται  πολλές κιτρινίλες, και μικροξηράνσεις στα κορυφαία φύλλα.
Μεγάλη έλλειψη από το στοιχείο αυτό μπορεί να προκαλέσει ακόμα και ξήρανση μικρών ή και μεγαλύτερων κλάδων και να οδηγήσει σε πλήρη ακαρπία. Για την αντιμετώπιση λοιπόν της τροφοπενίας βορίου, συνίσταται να προστίθεται είτε ξεχωριστή λίπανση με μορφή βόρακα 250γρ. ανά δέντρο κάθε 2-3 χρόνια, είτε ως συστατικό βασικής λίπανσης στα μεικτά λιπάσματα με περιεκτικότητα του λιπάσματος σε βόριο περίπου 0,3%.  Επίσης, για ταχύτερη απορρόφηση του βορίου, μπορεί να γίνει διαφυλλικός ψεκασμός κατά την περίοδο της άνθησης  και της καρπόδεσης καθώς είναι το πιο κρίσιμο στάδιο κατανάλωσης βορίου.